نام:پنبه
سن: 1 سال
به شدت عاشقشم ولی متأسفانه شرایط نگهداریش رو اصلاً ندارم. پنبه به شدت خونگیه و مهربون. فقط اگه کسی لطف کرد قبولش کرد اجازه می خوام بتونم هر چند وقت یکبار ببینمش. اگه کاری هم بود خودم هستم و کاراشو انجام می دم. نذارین تو این سرما بیرون بمونه.
در صورت تمایل به سرپرستی حتی به صورت موقت برای من پیغام بگذارید.