دیده بان حقوق حیوانات: مهاجرت پرندگان وحشی به تالاب ها و آبگیرهای گیلان با چند هفته تاخیر آغاز شد. این تاخیر به علت دیر سرد شدن هوای اروپای شمالی و سیبری بود.
واحد مرکزی خبر از رشت خبر داد آقای عبدوس مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان گفت: در چند روز اخیر حدود ۱۵۰هزار قطعه انواع پرنده تالاب*ها و آبگیرهای گیلان را برای زمستان گذرانی انتخاب کرده*اند.
قو، غاز، آنقوت سرسبز، خوتکا، فیلوش، گیلار؛ انواع اردک بیشترین پرندگانی*اند که به تالاب*ها و آبگیرهای گیلان آمده*اند.
بر اساس اعلام اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان پارسال ۲۰۱ هزار قطعه پرنده وحشی زمستانشان را در تالاب*ها و آبگیرهای گیلان گذراندند.
تالاب بین*المللی انزلی؛ سلکه صومعه سرا ؛ بوجاق کیاشهر و امیرکلایه لاهیجان مهمترین زیست گاه*های پرندگان مهاجر گیلان است .