تعجبي ندارد!! هميشه از لابلاي آثارش ميشد فهميد كه چه ديدي نسبت به طبيعت و حيوانات و سياره دارد
بخصوص در شاهكارش "آواتار" .
"جيمز كامرون" اكنون يك گياهخوار است و در مزرعه خود در زلاند نو مشغول به پرورش گياهان ارگانيك است
او مي گويد:
به هیچ وجه لازم نیست از حیوانات تغذیه کنیم ، ما فقط خوردن آن ها را انتخاب می کنیم
در صورتی که نیازی به آن نداریم . پس این تصمیمی اخلاقی است ، تصمیمی که تاثیر بسیار عظیمی
بر سیاره مان دارد . سیاره ای که ذخایر آن رو به اتمام بوده و ما انسان ها با رفتارهای خود آن را به نابودی می کشانیممنبع:PETA.ORG