اين درخت عجيب و خطرناک و در عين حال مفيد "درخت توپي" نام دارد و در قاره آمريکاي جنوبي در منطقه درياي کارئيب رشد مي*کند.
وجه تسميه درخت توپي آن است که صداي برخاسته از اين ميوه کروي شکل هنگام افتادن و برخورد با زمين همانند صداي مواد منفجره و يا گلوله*اي است که از سلاح توپ خارج مي*شود و به همين دليل روي اين درخت تابلوي هشداردهنده نصب مي*کنند چرا که اگر اين ميوه به هر انسان برخورد کند ممکن است به مرگ وي منجر شود.
اين درخت براي اولين بار توسط يک گياه*شناس به نام آلبرت آبلت در سال 1775 کشف شد.
پوست اين ميوه از چوب و عصاره داخل آن داري بوي خوبي است اما نکته جالب آنکه اين ميوه مستقيما از تنه خود درخت رشد مي*کند.
نکته جالب*تر آنکه اين ميوه داراي خواص دارويي است و از آن به عنوان آنتي بيوتيک براي التيام زخم، کاهش درد دندان، سرماخوردگي و درد معده استفاده مي*شود.


اين درخت همچنين در معابد بودايي در سريلانکا نيز رشد مي کند به همين دليل شکوفه*هاي آن براي بودايي ها مقدس است.
قطر اين ميوه کروي شکل بين 15 تا 24 سانتيمتر است.