دیده بان حقوق حیوانات: مقامات محیط زیست بوتسوانا در بیانیه جدیدی تاکید کردند که با توجه به کاهش شدید جمعیت گونه*های حیات وحش و به دلیل نگرانی از ادامه این روند منفی در آینده، از ابتدای سال ۲۰۱۴ میلادی شکار در این کشور ممنوع می*شود.
به گزارش ایسنا وزارت محیط زیست این کشور اعلام کرد: از آغز سال ۲۰۱۴ میلادی شکار تجاری و تیراندازی به حیوانات وحشی با هدف تفریح، ورزش و یا کسب افتخارات، غیرمجاز و غیرقانونی خواهد بود و به این ترتیب اقدامات فوق از این پس با تعهدات ما برای حفاظت از گونه*های جانوری بومی در این کشور مغایرت خواهد داشت.
به گزارش بی بی سی، این ممنوعیت احتمالا در بسیاری از جوامعی که برای امرار معاش خود به شکار وابسته هستند، بحث*برانگیز خواهد شد اما مقامات محیط زیستی بوتسوانا در نظر دارند که برای پیشگیری از این مجادلات و بحث*ها در آینده مجوزهای ویژه برای مردم محلی صادر نمایند.
طبق آمار رسمی، یک سوم از کل جمعیت فیل*های جهان در بوتسوانا زندگی می*کنند.