دیده بان حقوق حیوانات: شکی نیست که مناطق چهارگانه تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست مفری است تا سیمای طبیعی و تاریخ طبیعی منطقه حفظ شده و از این رهگذر نسل آینده بدون کم و کاست بتواند به تبارشناسی میراث خود بپردازد.
به گزارش ایسنا حفظ ذخایر ژنتیکی و اجازه دادن به عملکرد کم نظیر و دقیق فرآیند تنوع زیستی در پایه*های ژن، گونه و زیستگاه تنها بخش کوچکی از کارکرد مناطق چهارگانه*اند. در سراسر دنیا امروزه ابعاد وسیعی چون زیبایی شناسی، امکان تولید علم و ایجاد پتانسیل ارتباط فرهنگ*ها با یکدیگر به مناطق تحت حفاظت مرتبط شده*اند.
یکی از مهمترین کارکرد*های نوین مناطق چهارگانه تولید علم است، مناطق چهارگانه با بکر بودن ساختار خود امکان مطالعات وسیعی را بر روی شاخص*های زیستی و روند تغییرات اکولوژیک در زیستگاه*ها فراهم می*کند.
مهندس امیر عبدوس در گفت*و*گو با خبرنگار ایسنا با بیان این مطلب که هر ساله مراکز آموزشی و تحقیقاتی با همکاری اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان پروژه*های تحقیقاتی متنوعی را بر روی مناطق چهارگانه اجرا کرده است، گفت: از طرف دیگر به طور متناوب این مناطق تحت بازدید دانشجویان رشته*های مختلف مرتبط با محیط زیست قرار می*گیرند.
وی افزود: یکی از مهم*ترین مناطقی که در این زمینه با استقبال موسسات آموزشی جهت بازدید دانشجویان مواجه می*شود، پناهگاه حیات وحش سلکه است که با تنوع کم نظیر گونه*های گیاهی و پرندگان متنوع*، ویترین مناسبی جهت آموزش و مشاهده ترکیب گونه*ای این پرندگان در کشور است.
عبدوس خاطر نشان کرد: موسسات آموزشی و دانشگاه*های سراسر کشور می*توانند پس از هماهنگی با اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان نسبت به بازدید علمی از این مناطق اقدام کنند.