عكسبرداري از تابلو هاي نقاشي هميشه يك چالش براي يك عكاس محسوب شده است . اين مسئله در مورد عكاسان غير
حرفه اي بيشتر خود را نشان مي دهد .
در اين نوشتار سعي شده است كه شما را با روشهاي ساده جهت عكسبرداري مطلوب از تابلو هاي خود توسط دوربين هاي عكاسي ديجيتال ياري نمايد .
1 - لوازم مورد نياز را آماده نماييد .

اين لوازم شامل دوربين با باطري كاملآ شارژ شده و سه پايه مي باشد .
همچنين اگر قاب تابلوي شما با شيشه پوشانده شده مي توانيد از محلولهاي تميز كننده شيشه استفاده كنيد ، اما اگر پوشش قاب از نوع پلكسي گلاس است از محلولهاي تميز كننده استفاده نكرده بلكه از پارچه اي نرم و كمي آب گرم استفاده كنيد .
2 - عكسبرداري بدون فلاش

مهم ترين نكته در عكسبرداري از تابلو هاي نقاشي ، انتخاب نور مناسب مي باشد . بهترين روش عدم استفاده از فلاش و استفاده از نور طبيعي است . براي اين منظور دوربين را از حالت اتوماتيك خارج كرده تا فلاش عمل ننماييد . تابلو را در مكاني باز و تحت نور غير مستقيم ( سايه ) قرار دهيد . با مقايسه مثال هاي زير مي توانيد اثر فلاش را مشاهده كنيد .

3 - مكان عكسبرداري

براي حصول بهترين نتيجه مي بايست تابلو را در محيط باز بر روي ديوار نصب نمود . وضعيت نور در محيط هاي بسته معمولآ براي عكسبرداري از تابلو هاي نقاشي مناسب نيستند . بنابراين استفاده از نور طبيعي غير مستقيم بهترين نتيجه را بدست مي دهد .
اگر ابعاد تابلوي شما كمتر از 35 × 25 سانتي متر مي باشد مي توانيد آن را روي سطحي صاف قرار داده و از بالا عكسبرداري نماييد اما براي ابعاد بزرگتر ، تابلو را روي ديوار نصب نماييد .
براي بهتر جلوه نمودن اثر ، از قطعه اي مقواي سفيد يا فوم در پشت زمينه تابلو استفاده نماييد تابلوي خود را چه بر روي ديوار يا روي سطحي صاف ، بطور مستقيم قرار دهيد . همچنين سعي نماييد دوربين كاملآ موازي تابلو نگاه داريد . براي اين منظور از سه پايه استفاده نماييد .
اگر تابلو ي شما قاب شده است ، قاب را هم در عكس منظور نماييد . تابلو هاي بدون قاب را با كمي فضاي اضافي در اطراف آن ، عكسبرداري نماييد .
4 - قابهاي داراي شيشه
وجود شيشه يا پوششهاي مشابه پلاستيكي ( پلكسي گلاس ) مي توانيد در عكسبرداري اختلال ايجاد نمايد بهترين حالت ، عكسبرداري بدون هيچ گونه پوششي روي تابلو مي باشد . در صورت وجود شيشه هرگز از فلاش استفاده نكنيد به مثال هاي زير توجه كنيد .

مواظب انعكاس هاي حاصله از شيشه باشيد . بهترين راه روش سعي و خطا مي باشد اگر نتوانستيد نتيجه مطلوب را بدست آوريد آنگاه بايد از فيلتر هاي پولاريزه استفاده كنيد .
5 - و نكته آخر اينكه
تقريبآ تمامي عكسهاي ديجيتالي نياز به رتوش دارند . مسلمآ بهترين گزينه ، نرم افزار Photoshop مي باشد . بعنوان اشاره اي مختصر مي توانيد از عملكرد Curre براي تصحيح رنگ و نور و فيلتر Unsharp Mask براي افزايش جزئيات استفاده كنيد .