عكس ها مي توانند به دو صورت فشرده شوند:


فشرده سازي بدون از دست دادن اطلاعات :

اين فشرده سازي شبيه به كاري است كه WinZip انجام مي دهد. شما مي توانيد هر فايلي را در حافظه ي كامپيوترتان با WinZip فشرده كنيد، فايل حجم كمتري را اشغال خواهد كرد، هنگامي كه فايل را بازيابي (Extract) مي كنيد، اطلاعات بازيابي شده كاملا مشابه اطلاعات اوليه خواهند بود. TIFF و RAW فرمتهايي هستند كه بدون از دست دادن اطلاعات عكس، آن را ذخيره مي كنند.


فشرده سازي با از دست دادن اطلاعات :


فشرده سازي با از دست دادن اطلاعات در عكسها، كاملا مشابه خلاصه كردن يك متن است. شما مي توانيد يك متن 10 صفحه اي را در 9 يا حتي 1 صفحه خلاصه كنيد، اما نمي توانيد با داشتن متن خلاصه شده به تمام جزييات متن اصلي برسيد. JPEG فرمتي است كه با از دست دادن اطلاعات، عكس را ذخيره مي كند.


چند مثال عددي


اگر عكسي با كيفيت 5 مگاپيكسل داشته باشيد، (رزولوشن 1920 × 2560) در فرمت TIFF، عكس با حجم 14 مگابايت ذخيره خواهد شد، اما اگر فرمت JPEG با كيفيت 80 درصد باشد حجمي معادل 3/2 مگابايت را اشغال خواهد كرد در حالي كه كيفيت عكس تفاوت بسيار كمي با عكس TIFF دارد، حتي ممكن است عكس فضاهاي يك رنگ زيادي داشته باشد (مانند آسمان) كه دراين صورت حجم آن به 8/0 مگابايت تقليل مي يابد، هرچه ميزان جزييات بيشترباشد، حجم عكس بيشتر خواهد بود.