تشکر بی کران خودم را از جناب کریمی . بخاطر بردن ماهیهای من و برداشتن فکر اینکه با اونها چه کار کنم وقتی در سفرم. در اینجا ابراز میدارم.. مدیران ارشد سایت لطفا در صورت صلاحدید تاپیک را ببندید.