دیده بان حقوق حیوانات: در هفته گذشته همزمان یک عدد عقاب طلایی و یک عدد سنقر تالابی به ترتیب در فومن و سراوان کشف و تیمار شدند.
عقاب طلایی که توسط یکی از شکارچیان منطقه رود بار جیره فومن زخمی و از ناحیه سینه مورد اصابت گلوله قرار گرفته بود پس از دستگیری شکار چی متخلف و تحت درمان قرار گرفتن ،در زیستگا های منطقه رها سازی شد و سنقر تالابی که توسط شخصی در خمام نگهداری می شد با تلاش محیط بانان پاسگاه سرمحیط بانی سراوان و همکاری پاسگاه انتظامی خمام از اسارت آزاد و هم اکنون مورد تیمار قرار گرفته است.هم اکنون میل به شکار پرندگان شکاری و متاسفانه فراوانی تقاضای نگهداری این نوع پرندگان در کشور و کشورهای همسایه جنوبی موجبات ناامنی گسترده ای برای این گونه های ارزشمند در سراسر کشور از جمله استان گیلان فراهم آورده است.به همین دلیل با آغاز فصل مهاجرت این پرندگان اکیپهای یگان حفاظت محیط زیست ،بخش قابل توجهی از توان خود را صرف شناسائی و دستگیری باندهای قاچاق این پرندگان می نمایند؛ باند هایی که گاه از خارج از کشور مدیریت می شوند. این پرندگان به دلیل میل غریزی به شکار و تبحر خیره کننده ای که در این امر دارند به شدت مورد توجه حاشیه نشینان جنوبی خلیج فارس بوده و آنان با استفاده از این قابلیت ها نمایشهای خیره کننده ای را اجرا و در معرض دید می گذارند. دقیقا به دلیل همین توانایی های کم نظیر، پرندگان شکاری در شکار جوندگان و تعدیل جمعیت آنها که گاه در امر کشاورزی آفت شمرده می شود نقش موثری ایجاد می نمایند. شکار گونه های پرندگان آبزی و کنار آبزی که ناقص یا مریضند از دیگر عملکردهای بی نظیر این پرندگان است به گونه ای که حذف گونه های ناقص به واسطه شکار پرندگان شکاری انجام می شود می تواند از انتقال ژنهای معیوب به نسلهای دیگر پرندگان غیر شکاری جلوگیری به عمل آورد.
با تمام توانمندیهائی که پرندگان شکاری در خود دارند متاسفانه از نظر علم اکولوژی در نقطه ضعف هرمهای غذایی جای دارند. جای گرفتن این گونه ها در راس هرم های غذایی موجبات تراکم انواع سموم در پیکر این گونه ها را فراههم می آورد و عمدتا این گونه های گوشتخوار به این دلیل آسیب پذیر بوده و مقاومت کمتری در قبال ناملایمات بیولوژیک از خود نشان می دهند. در اکولوژی به پدیده ای که این مکانیزم پیچیده را توضیح می دهد بزرگ نمایی اکولوژیک می گویند.
از طرف دیگر به دلیل اهمیت اکولوژیک پرندگان شکاری قانونگذار مجازات شکار این پرندگان را به شکل قابل ملاحظه ای متفاوت با جریمه شکار سایر گونه های پرندگان در نظر گرفته است به گونه ای که گاه مجازات آن به بیش از ۱۲۰ میلیون ریال می رسد.
در کشور ایران مجموعه پرندگان شکاری از جمله عقاب و سنقر تالابی از پرندگان شکار ممنوع و حمایت شده شناخته شده و برخی از گونه ها ی مربوط به این رده در لیست قرمز جهانی iucn قرار دارند.