دیده بان حقوق حیوانات: زیستگاه های آبی به عنوان اکوسیستم های غیرقابل جایگزین تلقی می شوند، تنوع بالای گونه های گیاهی و جانوری، لزوم حفاظت از این مناطق را دو چندان کرده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران بررسی تنوع گونه ای حیات وحش، به ویژه پرندگان که به عنوان شاخص تنوع و کیفیت تالاب ها به حساب می آیند، از الزامات مطالعات در خصوص تالاب هاست.
بهزاد سعیدپور استاد دانشگاه محیط زیست در این خصوص بیان کرد:پرندگانی که در نقاط مختلف دنیا زندگی می کنند شامل دو گروه بومی و مهاجر هستند.
پرندگان مهاجر از منطقه ای به منطقه دیگر مهاجرت می کنند.
پرندگان مهاجر ممکن است ۱۰ تا ۱۱ هزار کیلومتر را پرواز کنند.
وی با بیان اینکه این پرندگان خشکی زی،آبزی و کنار آبزی هستند،افزود: پرندگان مهاجر،کشورهای متعدد را زیستگاه خود قرار می دهند که تالاب ها بهترین زیستگاه آنها خواهند بود و معمولا زمستان را در این مناطق می گذرانند.
وی ادامه داد: چنانچه شرایط تالاب ها از نظر زیست برای این پرندگان فراهم نباشد، تنوع زیستی پرندگان کره زمین را از بین می رود.
وی حضور پرندگان و حفظ تالاب ها را یک رابطه علت و معلولی عنوان کرد و اظهار داشت: حضور پرندگان در تالاب ها سبب بارور شدن تالاب ها می شود، همچنین زنجیره حیاتی را در تالاب تقویت می کنند، از طرفی وجود تالاب ها و مواد غذایی موجود در آنها به تنوع زیستی پرندگان کمک خواهد کرد و در نهایت خود این سلسله باعث تداوم و حفظ تالاب می شود.