بزرگ ترین شبیه ساز خورشیدی کشور همزمان با هفته پژوهش در پژوهشگاه ماده و انرژی رونمایی می شود.

دکتر علی اصغر توفیق، رییس پژوهشگاه مواد و انرژی با اعلام این خبر گفت: قرار است، 22 آذر ماه بزرگ ترین شبیه ساز خورشیدی کشور در این مجتمع رونمایی شود.

وی افزود: شبیه سازهای خورشیدی در گذشته فقط اجسامی در ابعاد پنج سانتی متر را پوشش می دادند در حالی که مساحت کف این شبیه ساز خورشیدی 40 متر مربع است.به نقل از ایسنا، توفیق با بیان اینکه شبیه سازهای خورشیدی تابش نور خورشید را به صورت آزمایشگاهی و یکنواخت شبیه سازی می کنند، ادامه داد: با شبیه ساز ساخته شده در این ابعاد امکان تست یک آبگرمکن فراهم خواهد شد.

رییس پژوهشگاه مواد و انرژی اظهار داشت: وزش باد، حرکت ابرها و هر پدیده مشابه ممکن است انجام آزمایش را از شرایط یکنواخت خارج کند اما برای نمونه آزمایش های مختلف در شرایط یکسان از شبیه ساز خورشیدی استفاده خواهد شد.وی با بیان اینکه در این شبیه ساز با طراحی و قراردادن قطعات متحرک، شرایطی برای نزدیک و دور کردن جسم مورد آزمایش به منبع خورشید به وجود آمده است، تصریح کرد: در شبیه ساز خورشیدی قابلیت تغییر زاویه تابش خورشید به جسم نیز وجود دارد.

منبع:زیست نیوز