فروگنیسم (Fruganism) از واژه ی فروگن (Frugan) گرفته شده که خود از ترکیب واژه های (Frugivorous) به معنای میوه خوار و (Vegan) به معنای گیاهخوار مطلق ایجاد شده است. اگر چه فروگنیسم از نظر بسیاری از معیارهای اخلاقی به وگنیسم شبیه است اما یک تفاوت عمده و اساسی میان این دو وجود دارد که فروگنیسم بر پایه ی آن استوار است. فروگن ها بر این باورند که حیات گیاهان نیز به اندازه ی حیات حیوانات محترم است. پس آن ها علاوه بر این که محصولات حیوانی را تحریم می کنند، آن دسته از محصولات گیاهی که باعث مرگ و یا آسیب دیدگی گیاهان می شود را نیز مورد استفاده قرار نمی دهند. بر همین اساس آن ها تنها از میوه ها، دانه ها، حبوبات، آجیل ها و مغزها استفاده می کنند. در نتیجه محصولات حیوانی، کلم، کاهو، کرفس، سبزیجات، هویج، شلغم، قارچ، سیب زمینی، سیر، پیاز و به طور کلی انواع ریشه ها، غده ها، جوانه ها، برگ ها و ساقه ها در سبد غذایی شان جایگاهی ندارد.
از طرف دیگر فروگنیسم با میوه خواری نیز متفاوت است چرا که در آن تاکیدی بر مصرف غذا به صورت خام وجود ندارد. فروگن ها مانند گیاهخواران از غذاهای پخته نیز بهره می برند. از این جهت با تغییرات کوچکی در مواد اولیه ی بسیاری از دستور غذاهای وگنی می توانند یک غذای فروگنی تهیه کنند.