دیده بان حقوق حیوانات: درباره شغال افسانه های بسیاری وجود دارد. این جانور برای شکار گاهی مثل روباه از زیرکی و حیله گیری و گاهی مثل گرگ از زور و خشونت استفاده می کند. شغال را در فارسی توره نیز می نامند و گاه دورگه سگ و شغال را سگ توره می نامند. این حیوان زمانی که با همهمه و غوغا و آزار زیاد شکارگران و روستاییان روبه رو می شود، اعصابش از کار می افتد و برای مدتی به حالت اغما و بی هوشی می رود. به این حالت شغال مردگی گفته می شود. روستاییان در قدیم می پنداشتند که شغال عمدا چنین می کند و (شغال مردگی) کنایه از افرادی است که ظاهرا خود را کوچک و مظلوم وانمود می کند ولی در باطن آن چنان نیستند.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا مهدوی کارشناس محیط زیست با اشاره به اینکه در دنیا سه گونه شغال وجود دارد گفت: شغال پهلو راه راه، شغال پشت سیاه یا پشت نقره ای و شغال طلایی تمام گونه ها در آفریقا زندگی می کنند و فقط شغال طلایی در آسیا و جنوب شرق اروپا زندگی می کنند.
وی افزود: شغال ها به خاطر نوع خوراکشان به محل زندگی انسان ها بسیار نزدیک می شوند. افزایش تولید زباله در اطراف شهرها و روستاها، خشکسالی و فرصت طلبی جانوران سبب شد که دیگر امروز شغال را به عنوان حیوانی در حاشیه جوامع انسانی بشناسیم.
مهدوی انس و الفت شغال با انسان را سبب رونق زندگی این جانور دانست و تصریح کرد: این جانور آسیب زیادی به محصولات کشاورزی می رساند و به پرندگان اهلی و خانگی نیز حمله می کند و آفت آنهاست.
گفتنی است، شغال در گروه کمترین نگرانی (LC) فهرست سرخ IUCN قرار دارد. به دلیل نزدیکی به مناطق مسکونی به ویژه روستاها، تعدادی از آنها توسط انسان کشته می شوند.
تعداد زیادی نیز در اثر برخورد با خودروها می میرند، اما به علت تطابق این حیوان با شرایط گوناگون محیط قدرت استتار خوب و استفاده از منابع غذایی متفاوت از جمعیت خوبی برخوردارند و در حال حاضر خطری نسل آنها را تهدید نمی کند.