دیده بان حقوق حیوانات: این روزها، زمان مشاهده غواص گلو سیاه در آبهای ساحلی گیلان است.
عباس عاشوری در گفت*و*گو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران*(ایسنا)، منطقه گیلان، با اشاره به اینکه غواص گلوه سیاه از پرندگان حمایت شده و شکار ممنوع ایران است، گفت: این پرنده از اویل آذر تا اوایل بهار در استان دیده می*شود و حفاظت از آن وظیفه هر ایرانی است.
وی با اشاره به اینکه این پرنده ۵۶-۶۹* سانتی*متر طول دارد، افزود: غواص گلو سیاه در آب*های ساحلی گیلان دیده می*شود.
عاشوری ادامه داد: نر و ماده غواص گلوسیاه شبیه هم هستند و لکه سیاهرنگ گلو، چانه و خال*های سفید پشت پرنده بهترین نشانه تشخیص این گونه است.
وی با بیان این که در فصل سرما پشت این پرنده تیره تر و بدون خال*های سفید است و سیاهی سر تا زیر چشم کشیده می*شود، اظهار کرد: این پرنده زیبا لکه سفیدی در پهلو نزدیک دم دارد.
وی تصریح کرد: تعدادی از این پرنده در فروردین سال*های ۱۳۸۶و۸۷ در تورهای غیر مجاز در دریای خزر گرفتار و تلف شده*اند.
وی با بیان این که در زبان محلی به این پرنده اوبون مرغ گفته می*شود، خاطرنشان کرد: این نام محلی برای غواص گلو سرخ نیز به کار می*رود که از پرندگان کمیاب ایران است و در سواحل خزر به تعداد اندک در سالهای خیلی دور دیده شده، اما در سال*های اخیر مشاهده آن گزارش نشده است.
وی افزود:غواص گلو سرخ نیز مانند غواص گلو سیاه*، پرنده*ای آبزی، غوطه زن با چثه بزرگ است و منقار کوچک دارد و از فاصله دور مشخص می*شود.
وی اظهار کرد: صورت روشن و خال*های سفید و ریز پشت بال*های غواص گلوسرخ این گونه را از غواص گلو سیاه متمایز می*کند.