دیده بان حقوق حیوانات: مدیرکل حفاظت محیط* *زیست چهارمحال و بختیاری گفت: منطقه*ی «خدا آفرین» شهرستان*های اردل و کوهرنگ به منطقه شکار ممنوع تبدیل شد.
دکتر «سعید یوسف*پور» در گفت*وگو با ایسنا افزود: به استناد بند(و) ماده ۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست منطقه*ی خدا آفرین از پانزدهم مرداد امسال به مدت ۵ سال شکار ممنوع اعلام شد و این* ممنوعیت برای حفظ و نگهداری گونه*های نادر از قبیل* دوزیستان*، خزندگان، کبک و پستانداران نادر و انواع پوشش گیاهی شاخص شامل لاله*های واژگون، کرفس، بن سر، باریجه، بلوط و گونه*های مختلف دارویی اعمال می*شود.
وی ادامه داد: طرح تبدیل این مناطق به شکار ممنوع، با پیگیری*های اداره*کل حفاظت محیط زیست استان در دفتر زیستگاه*ها و امور مناطق، دفتر حفاظت از شکار و صید و دفتر حیات وحش و دفتر حقوقی سازمان حفاظت از محیط زیست کشور، موافقت و تصویب شده است.
یوسف*پور با بیان این*که منطقه*ی شکار ممنوع «خدا آفرین» با مساحت ۴۹ هزار و ۳۰۰ هکتار در شهرستان*های اردل و کوهرنگ قرار دارد، خاطرنشان کرد: در مناطق حفاظت شده استان، ۶۲ گونه پستاندار، ۱۷۰ گونه پرنده، ۳۵ گونه خزنده، ۵ گونه دوزیست* و ۱۱۰۰ گونه گیاهی* و ۹۰ گونه گیاهی انحصاری وجود دارد.
به گفته*ی وی، تاکنون دو منطقه چغاخور و خدا آفرین در استان شکار ممنوع معرفی شده است.