ماهی*ها بدلیل زندگی در محیطی شامل گونه های مختلف باکتری و قارچ، از سیستم دفاعی قدرتمندی در برابر پاتوژنهای منتقله از آب برخوردار هستند.پپتیدهای ضدمیکروبی در آبشش ماهیان میتواند کلید مقابله با انواع مختلف باکتری و عفونت های بیمارستانی باشد.

به نقل از ایسنا، تیم محققان موسسه پلی تکنیک ورچستر در ماساچوست، یکی از این پپتیدها را با امید تطبیق دادن برای تولید سطوح مهندسی ساز ضد باکتری مورد مطالعه قرار داده اند که می تواند انقلابی در مواد مورد استفاده در محیط بیمارستان و آشپزخانه ها ایجاد کند.

پروفسور «تری کامسانو» سرپرست تیم تحقیقاتی تأکید میکند: در این مطالعه فرایند مکانیک بیوشیمیایی ماهیان برای توقف عفونتهای باکتریایی و قارچی مورد بررسی قرار گرفته است.زمانی که ماهی با فیلتر آب از طریق آبشش ها، اکسیژن دریافت می کند، پپتیدهای ضدمیکروبی (AMPs) شامل Chrysosphin-1 با به دام انداختن پاتوژن ها و پیش از ورود آنها به جریان خون ماهی، پاتوژن را نابود می کنند.

محققان در این مطالعه AMPs را به سطوح سیلیکون و طلا با دو روش مختلف متصل کرده و توانایی پپتیدها در کشتن پاتوژن باکتریایی اشرشیاکلی را مورد بررسی قرار دادند.در روش اول AMPs بطور مستقیم جذب کریستال های طلا و سیلیکون شدند که باعث ایجاد یک لایه منفرد از مولکول ها با Amps بر روی سطح شد؛ در روش دوم در روش دوم، AMPs به سطح با یک ماده چسب مانند متصل شدند به طوری که پپتیدهای بصورت عمودی رشد پیدا کردند.هر دو پیکربندی AMP در داخل سلول های E. coli کشت داده شدند؛ نتایج بدست آمده نشان می دهد که AMPsدر حالت تخت باعث از بین رفتن 34 درصد باکتری ها در محیط کشت شدند و در حالت عمودی نیز تا 82 درصد باکتری ها را نابود کردند.

نتایج این تحقیق در مجله ACS Applied Materials & Interfaces منتشر شده است.