به گزارشNBC، این ماهی جدید که به خانواده ماهیهای غار نشین لوچ تعلق دارد،* Draconectes Narinosus (به لاتین به معنی اژدهای شناگر با حفره های بزرگ بینی) نامگذاری شده است.

عدم وجود چشم و فلس یکی از رایجترین سازگاریهای طبیعی جاندارانی است که در تاریکی اعماق غارهای آهکی تکامل یافته و زندگی میکنند. مانند دیگر انواع ماهیهای غاری، زندگی این ماهی نیز محدود به زندگی درون آبهای شیرین است و نمیتواند در دریا زندگی کند.

به گفته محققان توانایی بقای این ماهی در زیستگاهی به این کوچکی و نا امنی شگفت انگیز است. جزیره ون جیو، جزیره زیستگاه این ماهی، سازه ای در خلیج ها لانگ است که از بازوهای بلند و باریکی برخوردار بوده که بیشترین وسعت آنها 400 متر است.

به علاوه وسعت دریاچه آب شیرینی که درون غار کشف شده به سختی به 200 متر میرسد
.
دانشمندان هنوز نمیدانند که آیا گونه های مشابه دیگری نیز وجود دارند یا خیر و یا اینکه آیا D-Narinosusتنها گونه نجات یافته از این خانواده از ماهی ها است. با این همه در این منطقه تعدادی از ماهیهای خانواده لوچ شناسایی شده و در انتظار بررسی و مطالعه بیشتر قرار دارند.