دیده بان حقوق حیوانات: بهزاد سعید پور عضو هیات علمی دانشگاه محیط زیست گفت: نگهداری شیر ایرانی در شرایط باغ وحشی مناسب نیست و اگر در طبیعت باشد باید ارزیابی زیستگاهی شود.
وی با بیان اینکه زیستگاه شیر ایرانی هنوز مطالعه نشده است افزود: زیستگاه شیر ایرانی در گذشته دز و کرخه، ارژن و پریشان فارس بوده است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران وی ادامه داد: اینکه زیستگاه شیر شرایط شکار را برای این حیوان دارد یا خیر؟ آیا طعمه هایی که شکار شیر هستند دراین زیستگاه وجود دارند؟
گوزن زرد یکی از طعمه های این شیر است که هم اکنون در این زیستگاه وجود ندارد.
سعید پور تصریح کرد: باغ وحشهای ایران برای نگهداری حیواناتی مانند شیر مناسب نیستند، اصلا باغ وحش نیستند.
وی خاطر نشان کرد: شیر ایرانی احیا شود ولی قبلش مطالعه زیستگاهی شود در غیر این صورت خیلی منطقی نیست و توصیه نمی شود.