کیت خانگی آکواپونیک، روشی ساده برای آموزش فرآیند رشد و پرورش گیاهان و آبزیان به کودکان است. آکواپونیک علم جدیدی شامل ترکیب آبزی پروری و پرورش گیاهان در آب است.

در یک سیستم آکواپونیک از پساب ماهی به عنوان کود آلی برای گیاه استفاده و آب تصفیه شده توسط گیاه نیز به استخر پرورش ماهی یا سایر آبزیان منتقل میشود.


به نقل از ایسنا، کیت خانگی آکواپونیک شامل یک آکواریوم کوچک مجهز به سیستم تهویه است. بر روی قسمت سقف نیز شش محفظه برای قرار دادن پنج گلدان کوچک با ترکیبی از دانه های آلی در نظر گرفته شده و محفظه ششم به عنوان محل تغذیه ماهی استفاده می شود.

در این سیستم ماهی از غذا استفاده کرده و پساب حاوی مواد مغذی از داخل مخزن آب به بخش بالایی برای استفاده گیاه پمپاژ میشود.پس از جذب مواد مغذی توسط گیاه، آب تصفیه شده به مخزن مخصوص بازگردانده می شود و این فرآیند با هر بار تغذیه ماهی تکرار می شود؛ در این حالت علاوه بر تمیز ماندن آب سیستم، گیاه نیز مواد آلی مورد نیاز برای رشد را دریافت میکند.

چرخش آب بین گیاهان و مخزن آب کوچک باعث سالم ماندن و کمک به رشد توام گیاه و ماهی میشود؛ تصفیه زیستی آب توسط گیاه به حذف عناصر مضر برای سلامت ماهی منجر شده و از عناصر غذایی موجود در آب ماهی نیز به عنوان کود برای رشد گیاهان استفاده میشود.

امکان کاشت گیاهان برگدار و گلهای زینتی کوچک در داخل گلدان های کیت خانگی آکواپونیک وجود دارد. این سیستم پس از جذب سرمایه لازم و تولید تجاری با قیمت 70 دلار به بازار عرضه خواهد شد.

کیت خانگی آکواپونیک
چرخش آب بین گیاه و مخزن آب ماهی