دیده بان حقوق حیوانات: یک عدد گربه پالاس از گونه های در معرض تهدید در منطقه ایزدخواست شهرستان آباده مشاهده شد.
به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس، محسن جعفری نژاد معاون محیط زیست طبیعی محیط زیست استان فارس گفت:در نخستین روزهای آذرماه امسال پس از تماس تلفنی جوامع محلی مبنی بر حضور جانوری ناشناس در منطقه ایزدخواست شهرستان آباده، مامورین اجرایی اداره حفاظت محیط زیست آباده به محل عزیمت نمودند.
جانور مورد اشاره گربه پالاس از راسته گوشتخواران و خانواده گربه سانان بود که جهت انجام مطالعات بیشتر زنده گیری و به اداره حفاظت محیط زیست آباده منتقل شد و سپس در طبیعت محل زنده گیری رهاسازی شد.
معاون محیط زیست طبیعی اداره کل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به این مطلب که این گونه برای اولین بار در استان فارس و در شهرستان آباده مشاهده شده است گفت گربه پالاس از گربه سانان کوچک جثه کشور است که در مناطق خشک و سرد زندگی می کند. اولین گزارش مشاهده این گونه از خراسان رضوی بوده و بعد ها از حاشیه رود ارس و تجن و همچنین در استانهای قم،سمنان،اصفهان و کرمان گزارش گردیده است. دامنه پراکنش این گونه به سمت جنوب کشور در حال گسترش است .
وی اضافه کرد با توجه به قابلیت های زیستگاهی منطقه ایزدخواست و با مطالعات بیشتر بر روی گونه های گیاهی و جانوری این منطقه می توان معرفی این منطقه را به عنوان یکی از مناطق تحت حفاظت سازمان در دستور کار قرار داد.
محسن جعفری نژاد خاطر نشان کرد: در حال حاضر این اداره کل دو میلیون و ۲۴۶ هزار و ۶۵۴ هکتار از مناطق استان را تحت مدیریت خود دارد که شامل ۷ منطقه حفاظت شده،۳٫پارک ملی ، یک پناهگاه حیات وحش و ۱۲ تالاب که ۵ مورد آن بین المللی و ۱۵منطقه حفاظت شده و شکارممنوع می باشد .گفتنی است این اداره کل با تعداد ۲۰۰ نفر محیط بان به حفاظت از این مناطق با ارزش می پردازد.