محققان هلندی بر این باورند که گیاهان موجود در باتلاق*ها منابع خوبی برای تولید الکتریسیته هستند.


به گزارش "نیچر"، شش درصد از کل سطح زمین توسط باتلاق و مرداب پوشیده شده است. محققان بر این باورند که برخی از این مناطق می*توانند به منابع تجدیدپذیر انرژی تبدیل شوند.


در این راستا، سلول*های سوختی گیاهی- میکروبی تولید شده است که در حین رشد گیاه، الکتریسیته تولید می*کنند.
این سلول*های سوختی برخلاف بیوگاز، که توسط تخمیر توده*های زیستی تولید می شوند، هیچ آسیبی به محیط زیست وارد نمی*کنند.

یکسری مواد ارگانیک وجود دارند که گیاه از آن*ها استفاده نمی*کند و توسط ریشه دفع می*شوند.

سلول*های سوختی گیاهی از این مواد بدون استفاده برای تولید الکتریسیته استفاده می*کنند.
محققان بر این باورند که در آینده*ای نزدیک با استفاده از گیاهان موجود در ساختمان*ها، می*توان برق مورد نیاز خانه را تامین کرد.
مهم*ترین کاربرد این روش، ساخت لامپ*های LED و شارژ باتری است.


منبع : ایرنا