درخت بنیان (banyan و banian) یک نوع درخت است که زندگی خود را بصورت انگلی شروع میکند. با قرار گرفتن در لابلای ترک های درختان دیگر شروع به رشد کرده و بزرگ میشود. بعضا با قرار گرفتن در ترک ساختمانها و سازه ها نیز رشد میکنند. این درخت دارای برگ های پهن است و وسعت زیادی را اشغال میکند.