دیده بان حقوق حیوانات: کشورهای چین،* هندوستان و بوتان برای حفظ نسل گونه*های در معرض خطر “درناهای گردن*سیاه” با هم همکاری می*کنند.
به گزارش ایسنا در پی مذاکرات ۲۲ نوامبر، مقامات بین*المللی سازمان حفظ حیات*وحش کشورهای چین،* هندوستان و نپال و بوتان نسبت به محافظت از تالاب*ها در نواحی مرتفع و مراقبت از نسل در معرض خطر درناهای نادر که منشاء آنها فلات تبت است، تاکید کردند.
۱۱۰ هزار درنای گردن سیاه، در سراسر جهان از کاهش فضای زیست بومی خود رنج می*برند که این مساله ناشی از کاهش مساحت تالاب*ها، منجر به تغییر عادت*ها در زمینه تخم*گذاری و کوچ پاییزه آنها شده است.
رییس بخش تالاب*های سازمان حیات*وحش کشور هندوستان تاکید کرد مذاکرات در این برنامه بین این سه کشور در راستای محافظت از درناها باید گسترش یابد.
به گزارش ایسنا به نقل از پایگاه خبری “کوئنز آنلاین”، وی افزود: از آغاز فصل مهاجرت،* مساعدت این کشورها برای محافظت از درناها حائز اهمیت است. همچنین همکاری*های منطقه*ای به علت حفظ زیستگاه سایر گونه*های وابسته به زندگی در مرداب*ها دارای اهمیت فراوان است.