دیده بان حقوق حیوانات: کارشناس ارشد محیط زیست گیلان گفت: کرکس مصری در گیلان باید تحت حفاظت کامل قرار گیرد.
عباس عاشوری در گفت*و*گو با ایسنا گفت: کرکس مصری که لاشخوری کوچک و سیاه و سفید است و در همه فصول در گیلان دیده می*شود، در خطر انقراض قرار گرفته است.
وی افزود: کرکس مصری یا کرکس کوچک در مناطق کوهستانی، حاشیه جنگل و محل دفن زباله*ها در استان دیده می*شود، از پرندگان در خطر انقراض جهان و حمایت شده ایران است، بنابراین شناسایی زیستگاه*های جوجه آوریش در استان و حفاظت کامل از آنها ضروری است.
وی با اشاره به اینکه این پرنده معمولا ۷۰سانتی*متر طول دارد، نر و ماده آن هم اندازه هستند و در پرواز زیر بال*های سیاه، بدنشان اندکی روشن و دمشان نیز روشن و به شکل لوزی است.
وی ادامه داد: معمولا کرکس مصری در گیلان در حوالی شهرستان رودبار به خصوص رستم آباد و جایگاه زباله این شهرستان دیده می*شود.
وی تصریح کرد: احتمالا تعداد محدودی از این کرکس*های کوچک در ارتفاعات شهرستان رودبار جوجه*آوری می*کنند، زیرا هرساله تعدادی پرنده بالغ و نابالغ در فصل جوجه*آوری در حاشیه بخش رستم*آباد دیده می*شوند.
کارشناس ارشد محیط زیست گیلان گفت: کرکس مصری پرنده*ای سفید رنگ با انتهای بدن سیاه، پس سروگردنش با پرهای کوتاه و سیخ شده به رنگ زرد پوشیده شده است و سر و صورتش بدون پر و پوست آن زرد رنگ است و منقاری کوچک و نازک دارد.