به گزارش گروه بین الملل زیست نیوز، سوزاندن سوختهای فسیلی، ذوب سنگهای معدنی، استخراج زغال سنگ و سنگهای معدنی انواع فلزات، و استفاده از کودهای نیتروزن دار همگی کاهش pH هوا، آب و خاک با آهنگی به مراتب سریعتر از آنچه در روند طبیعی سیاره زمین رخ می دهد را در پی دارند. از این رو، حیات خشکی و دریایی در معرض تهدیدات بزرگی قرار گرفته است.

"ژانت هرمان" از دپارتمان علوم زیست محیطی دانشگاه ویرجینیا به همراه همکارش "کارن رایس" طی مطالعه خود دریافتند به رغم این حقیقت که مشغول بررسی انواع مختلف اسیدی شدن در محیط زیست هستند، اما به طور کامل از ابعاد مختلف آن آگاه نیستند. از این رو، بررسی و بازبینی گسترده ای از مقالات علمی درباره انواع اسیدی شدن محیط زیست انجام داده و نتایج بررسی های خود را در نشست سالانه "انجمن زمین شناسی آمریکا" ارائه کرده اند.

به گفته هرمان، اسیدی شدن یک مشکل محلی و جهانی محسوب می شود زیرا می تواند به نزدیکی فعالیتهای صورت گرفته در معادن کشورها تا دوری آبهای اقیانوسی جهان را شامل شود. اقیانوسها به واسطه افزایش جذب دی اکسید کربن ناشی از فعالیتهای انسانی مانند سوزاندن سوختهای فسیلی، شاهد روند افزایشی اسیدی شدن آب خود هستند. در این میان، زغال سنگ همانند یک شمشیر دو لبه عمل می کند زیرا بیشترین سهم را در انتشار دی اکسید کربن و افزایش تراکم آن در اتمسفر سیاره زمین داشته و همچنین، موجب اسیدی شدن محلی نیز می شود.

سوزاندن زغال سنگ از عوامل مهم در بارش بارانهای اسیدی که اثرات زیست محیطی چشمگیری بر جنگلها، رودخانه ها و دریاچه ها دارد، محسوب می شود. در شرایطی که برخی مناطق جهان مانند آمریکا و اروپا قوانین سختی را در این زمینه وضع کرده اند، اما در سطح جهانی و با افزایش جمعیت انتظار می رود فعالیتهایی که به اسیدی شدن محیط منجر می شوند، روند افزایشی را دنبال کنند. در شرایط عادی، میزان اسیدها در محیط زیست بوسیله ترکیبهای قلیایی منتشر شده از مواد معدنی سنگها کاهش می یابند. اما به گفته هرمان، مشکل امروز جهان تسریع آهنگ اسیدی شدن به واسطه فعالیتهای انسان است که از شرایط طبیعی محیط زیست و ظرفیت کاهش سیاره زمین پیشی گرفته است. هرمان و رایس امیدوار هستند با انجام این قبیل مطالعات، مردم بتوانند مشکلات و طرحهای کاهش اثرات مخرب زیست محیطی را پیش بینی کرده و در راستای جهانی پاک تر و سالمتر حرکت کنند.