دیده بان حقوق حیوانات ایران: پرندگان با خوردن نوعی توت از درختان که مزه آن را بسیار دوست دارند حالت سرمستی و ناخوشی پیدا می کنند و سریع می میرند.

به نقل از نیونیوز نوشت: دانشمندان متوجه شدند که کلاغ ها و پرندگان بعد از خوردن این میوه احساس ناتوانی می کنند و تمام انرژی بدن خود را از دست می دهند پرهای خود را جمع می کنند و دیگر نمی توانند پرواز کنند.گفتنی است ؛این نوع توت دارای یک نوع ماده **** است که بدن پرندگان سریع به آن واکنش نشان می دهد و آنها را فلج می کند.
دانشمندان تعدادی از این پرندگان را به مرکز نجات حیات بخش منتقل کردند اقدامات زیادی را برای بهبودی آن ها انجام دادند و توانستند توت های سمی را از بدن آن ها خارج کنند و بعد از دو روز آن ها را به حالت طبیعی خودشان برگردانند.