دیده بان حقوق حیوانات ایران: تقاضای بازارهای آسیایی برای مصرف عاج فیل، شاخ کرگدن و دندان ببر باعث رونق شکارهای غیرقانونی در آفریقا و آسیا شده است. فکر می*کنید بهترین و بدترین کشورها در دفاع از حقوق حیوانات کدامند؟

در حالی که تقاضا برای عاج فیل در بازارهای آسیا رو به افزایش است، در آفریقا سالانه هزاران فیل سلاخی می*شوند تا این نیاز را تامین کنند. همین*طور کرگدن و ببر به دلیل بازار های مناسب در چین و ویتنام هدف شکار روزافزون غیرقانونی هستند. برای روشن شدن وضعیت، بنیاد جهانی حیات*وحش نگاهی انداخته است به چگونگی مبارزه کشورهای مختلف با تجارت غیرقانونی اعضای حیوانات و شکار آن*ها و نتیجه این تحقیق، در قالب اینفوگرافیکی آماده شده که در آن، بدترین کشورها از نظر محافظت از گونه*های در حال انقراض نشان داده شده*اند. بر اساس گزارش*ها، تقاضای بالا وهمین*طور عدم سخت*گیری در مبارزه با قاچاق، شکار و تجارت مبتنی بر اعضای حیوانات مهم*ترین عوامل در نظر گرفته شده برای این مطالعه هستند.
منابع:
خبرآنلاین
Wildlife Crime: Vietnam Ranked Worst Country In New WWF Report On Animal Protection

Vietnam ranks ‘worst’ in wildlife crime

Countries fail to protect endangered species from illegal trade

___