دیده بان حقوق حیوانات: کارشناسان حیات وحش آمریکا در گزارش جدیدی اعلام کردند که در چندین باغ وحش این کشور به گوریلها داروهای ضدبارداری داده میشود.به گزارش ایسنا این کارشناسان تاکید کردند که اقدام فوق با هدف کنترل و ارزیابی تنوع ژنتیکی در این حیوانات انجام میگیرد.

این برنامه تاکنون در باغ وحش «سینسیناتی»، پارک وحش «بوتانیکال» و همچنین در ۲۲۳ موسسه معتبر که از اعضای انجمن باغ وحشها و آکواریوم های ایالات متحده هستند با عنوان «طرح بقای گونه ها» به اجرا درآمده است.

به گزارش یونایتدپرس، «تری روت» معاون رییس حفاظت از محیط زیست باغ وحش «سینسیناتی» دراینباره متذکر شد: اجرای این قبیل برنامه های تحقیقاتی در واقع بخش مهمی از وظایف ما است چون ما مسوول بقا و ادامه نسل این پستانداران ارزشمند هستیم.

داروهای ضدبارداری به شکل قرص، واکسن یا کپسولهای کاشتنی به این گوریلها داده میشود. به گفته این کارشناسان، باغ وحش «سینسیناتی» یکی از موفق ترین مراکز حیات وحش در پرورش گوریلها در آمریکا است.