حداقل حجم تانک: 30 گالن
مراقبت: آسان
خلق و خو: نیمه مهاجم
سازگار با ریف: با احتیاط
شرایط آب: 72-78 ° F، dKH 8-12، 8.1-8.4 pH برابر، SG 1.020-1.025
فرم رنگ: قرمز
رژیم غذایی: گوشتخوار
منبع: فیجی، تاهیتی
خانواده:
Cirrhitidae

شاهین ماهی اتشین flame hawkfish
دارای بدنی به رنگ قرمز روشن با نواحی سیاه در قسمت باله و اطراف چشم ها میباشد
در صورتی که در اکواریوم خود از میگوهای کوچک نگهداری نمیکنید این ماهی میتواند گزینه بسار
مناسبجهت اکواریوم های مرجانی میباشد . شاهین ماهی اتشین به به اکواریوم 120 لیتر و سنگهای
زنده فراوان نیاز دارد تا بتواند در لابهلای شکاف های تخته سنگ ها مخفی شود .
این ماهی ارم بوده و بیشترین وقت خود را شنا کردن بین شاخه های مرجان های سخت خواهدکرد.
در کنار این ماهی از نگهداری بلنی ها و گوبی ها که معمولا در کف اکواریوم پرسه میزنند خودداری
نمایید زیا شاهین ماهی معمولا در کف اکواریوم به شکار ماهی های کوچک میپردازد
تغذیه این ماهی از غذا های مخصوص ماهیان گوشت خوار و گوشت میگو و ماهییان ابشور خواهند بود