درخت ژینگو (نام علمی:ginkgo biloba) از خانواده ژینکوان (GINKGOACEAE) درختی بزرگ خزان پذیر با برگ*های بادبزنی شکل است.
در پاییز زرد شده و در عرض یک شب می*ریزند.

* حداکثر بلندی: ۲۵متر و گستردگی۸ متر
* نیازها:مکان سایه_آفتاب
* حداقل دمای مورد تحمل: -۱۰سانتی گراد
* ازدیاد:از طریق قلمه

خلاصه

ژینکو گیاه دارویی ارزشمندی است که برای اهداف دارویی متنوعی مورد استفاده قرار می*گیرد. ژینکو به منظور استفاده از بذر و به خصوص برگ پرورش می*یابد. بذرهای ژینکو هزاران سال است که در طب سنتی چین استفاده می*شود. فرآورده*های ژینکو که امروزه در دسترس می*باشند از برگ آن بدست می*آید. در نهالستانهای پرورش برگ، درختان ژینکو به*صورت متراکم کشت شده و برگها برای تهیه عصاره برداشت می*شوند تا مورد فرآوری قرار گیرند. عصاره برگ ژینکو یکی از مهمترین گیاهان دارویی رایج در دنیا می*باشد.
مقدمه

درخت ژینکو با نام علمی Ginkgo biloba L. از خانواده Ginkgoaceae، یکی از قدیمی‎ترین گونه‎های درختی روی زمین است. این درخت خزان کننده در بسیاری از قسمتهای معتدل دنیا به ویژه مناطق معتدله مرطوب به*خوبی رشد می*کند و به محدوده وسیعی از اقلیم‎ها و شرایط نامساعد مقاومت دارد. ژینکو در خاکهای عمیق با زهکش خوب و لومی شنی و حاصلخیز رشد مناسبی دارد. ژینکو به منظور استفاده از خواص دارویی بذر و به خصوص برگ پرورش می*یابد