رودخانه ارس در مرز ایران با کشورهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان در شمال غربی ایران و شمال استان آذربایجان شرقی قرار گرفته، این رودخانه به لحاظ تاریخی و جنگ هایی که در این منطقه رخ داده همیشه زبانزد است ، در کنار این دارای طبیعت منحصر بفرد و زیبایی در هر فصل می باشد.