iranbirs.com
40 سانتی متر با احتساب دم که طول آن 25 سانتی متر است . طوطی طوق صورتی تنها نوع طوطی است که به حالت وحشی در ایران یافت می شود . پرنده*ای ست کاملا مشخص به رنگ سبز روشن ، با دم خیلی دراز و دم تیز ، بال*های نوک*تیز و منقار قرمز قلاب مانند . طوطی طوق صورتی نر ؛ گلوی سیاه دارد و در پس گردنش یک طوق باریک به رنگ صورتی مایل به قرمز دیده می شود . پروازش سریع و توام با بال زدن*های تند است ، پرنده*ای است اجتماعی و در مناطقی که فراوان است به صورت گله*های کوچک دیده می شود .

نام انگلیسی : Rose-Ringed Parakeetفرانسه : Perruche a Collierنام علمی (لاتین) : Psittacula Krameriچطور پیدایش کنیم :40 سانتی متر با احتساب دم که طول آن 25 سانتی متر است . طوطی طوق صورتی تنها نوع طوطی است که به حالت وحشی در ایران یافت می شود . پرنده*ای ست کاملا مشخص به رنگ سبز روشن ، با دم خیلی دراز و دم تیز ، بال*های نوک*تیز و منقار قرمز قلاب مانند . طوطی طوق صورتی نر ؛ گلوی سیاه دارد و در پس گردنش یک طوق باریک به رنگ صورتی مایل به قرمز دیده می شود . پروازش سریع و توام با بال زدن*های تند است ، پرنده*ای است اجتماعی و در مناطقی که فراوان است به صورت گله*های کوچک دیده می شود .

زیستگاه :باغ*ها ، میوه*زارها ، پارک*ها و کشتزارها با درختان بلند .

پراکندگی :جمعیت*هایی که از طوطی*های قفسی فراری نتیجه شده اند ، به حالت وحشی در بسیاری از شهرهای بزرگ ایران ، در زمین*های پست ناحیه خزر و خوزستان دیده می شوند . امکان دارد که به حالت طبیعی و در منتهی*الیه جنوب شرقی ایران یافت شود . اخیرا در جزیره خارک چند طوطی بزرگ هندی دیده شده است . .