جام جم آنلاين: جايزه 2000 توماني به گردشگران، سقالكسار را به روستايي پاكيزه، نمونه و بدون زباله در سطح استان گيلان تبديل كرده است.

به گزارش ايسنا، روستاي سقالكسار يكي از روستاهاي زيباي استان گيلان است كه در دهستان لاكان در بخش مركزي شهرستان رشت قرار گرفته است. اين روستا 15 كيلومتر با شهر رشت فاصله دارد، واژه سقالكسار به معناي محل آب خوردن پرندگان است.

در سالهاي گذشته پرندگاني مانند لك و سار به اين روستا مي آمدند و از چشمه موجود در آن آب ميخوردند به همين دليل اين روستا سقالكسار ناميده شده است. طبق سرشماري سال 1390 اين روستا 307 خانوار با حدود 900 نفر جمعيت را در خود جاي داده است. از گذشته تا به امروز شغل اكثر مردم روستا زراعت برنج و پرورش ماهي گوشتي و قرمز بوده است.

رجب.م، يكي از ساكنان روستاي سقالكسار زندگي در اين روستا را افتخاري براي خود ميداند و ميگويد: لطف خداوند در خلق زيبايي فراوان در اين روستا موجب شده است كه مردم زيادي براي ديدن طبيعت زيباي سقالكسار به گيلان سفر كنند.

رضا.پ، يكي ديگر از گردشگران اين روستا با اشاره به طبيعت پاكيزه سقالكسار ميگويد: پاكيزگي اين روستا يكي از ويژگيهاي مهم آن است و يكي از دلايل مهم اين پاكيزگي، اجراي طرحي توسط شوراي اسلامي اين روستاست مبني بر اين كه در هنگام ورود 3000 تومان از گردشگران ورودي دريافت ميكنند و يك كيسه زباله به آنها ميدهند تا زباله هاي خود را در طبيعت رها نكنند و در كيسه بريزند. در صورتي كه كيسه هاي زباله از سوي گردشگران به متصدي تحويل داده شود 2000 تومان به آنان پس داده خواهد شد. اين جايزه و مشوق موثر موجب شده است تا وجود زباله در طبيعت اين روستا صفر باشد.

مهدوي، مديركل امور روستايي استانداري گيلان نيز در اين باره ميگويد: دو روستاي دستك و سقالكسار از روستاهاي نمونه گردشگري در سطح كشوري است. براي به روزشدن و نمونه ترشدن اين روستاها در گيلان برنامه هاي ويژه اي داريم كه هم اكنون برخي از آنها در حال اجراست.

عزت الله حسين پور، رئيس شوراي اسلامي روستاي سقالكسار نيز با اشاره به اين كه 90 درصد اهالي روستاي سقالكسار باسواد هستند، ميگويد: طبيعت پاكيزه اين روستا با وجود گردشگران بسيار به دليل طرح خوبي است كه توسط شوراي روستا اجرا ميشود. اين امر در ابتدا فقط توسط 80 درصد گردشگران رعايت مي شد و هم اكنون به بيش از 90 درصد رسيده است.

وي مي افزايد: روزانه به طور متوسط 350 كيسه زباله در ورودي روستاي سقالكسار به مسافران و گردشگران ارائه ميشود.