دیده بان حقوق حیوانات: حشرات برای اینکه بتوانند در شرایط مختلف از جمله تغییرات فصل زنده بمانند در طی میلیون ها سال تغییراتی حاصل کرده اندو نتیجه آن اشکال مختلف در طی چرخه زندگی انسان است.
به گزارش باشگاه خبرنگاران علیرضا نادری کارشناس حشرات (پروانه ها) پاسخ این سوال که حشرات چگونه زمستان را سپری می کنند را با توضیح در مورد چرخه زندگی آنها می دهد: غالب حشرات تخم گذار هستند نوزاد حشره پس از خروج از تخم شروع به تغذیه از گیاهان یا سایر موجودات زنده می کنند.
چرخه زندگی حشرات در دو حالت دگردیسی تدریجی و کامل انجام می گیرد یعنی وجود مراحل تخم، لارو یا نوزاد، شفیره و حشره کامل به آنها اجازه می دهد در شرایط مختلف آب و هوایی خود را تطبیق دهند.
وی افزود: تقریبا ۹۹درصد پروانه ها در مناطق معتدله برای غلبه بر سرما زمستان را به صورت شفیره می گذرانند به این معنا که پروانه ماده در تابستان تخم های خود را گذاشته و لاروها پس از خروج و تغذیه، شفیره شده و پاییز و زمستان را به همین صورت می گذرانند. پروانه ماده اندکی پس از تخم گذاری می میرد و نسل بعدی زمستان را به صورت شفیره سپری و در بهار با گرم شدن هوا پروانه ها از شفیره خارج می شوندو به پروانه در می آیند.
وی با بیان اینکه شفیره های زمستان گذران، معمولا در زیر خاک، تنه درختان و یا زیر بوته های مختلف در پناه هستند، تصریح کرد: اگر در پایان زمستان پس از ذوب تدریجی برفها در منطقه ای جنگلی یا کوهستانی قطعه سنگ یا چوبی را برگردانیم، می توانیم زیرآن شاهد تجمع این حشرات باشیم که رفته رفته آماده فعالیت می شوند.
این کارشناس محیط زیست (حشرات) اظهار داشت: گاهی نیز به داخل خانه های ما پناه می آورند در گوشه و کنار منزل، داخل حیاط، زیرزمین، انباری، حتی اتاقهایمان می توانیم انواعی از حشرات را بیابیم که از سرمای خارج به داخل پناه آورده اند.
نادری خاطرنشان کرد: درهر حال حشرات برای زنده ماندن مکانیزمهایی دارند که با شرایط طبیعی زندگی شان تطبیق کامل پیدا کرده و این اجازه می دهد نسل خود را حفظ کنند.