پارك ملي خجير

نام انگلیسی: Khojir national park نام فارسی : پارک ملی خجیر

پارك ملي خجير همانند پارك ملي سرخه حصار در شرق تهران و در 45/35 الي 36/35 عرض شمالي و40/51 الي49/51 طول شرقي واقع شده و مساحت آن در حدود 10013 هكتار مي باشد.

پوشش گياهي: بنه,بادام كوهي,ارس ,داغداغان, چنار, سپيدار, پده ,بيد ,زالزالك تبريزي ,افرا, زبان گنجشك,عرعر, اقاقيا ,كاج , تنگرس ,تمشك , گز, شيشعان , روناس ,زرشك ,سوفورا, شيرخشت , سياه تلو,دغدغك , ارمك .

پستانداران:كل وبز, قوچ و ميش البرزمركزي,گراز,پلنگ, كفتار,روباه قرمز, شغال,گوركن,گربه وحشي,خرگوش .

پرندگان : انواع گونه هاي پرنده اعم از مهاجر آبزي ,كنار آبزي وشكاري.

خزندگان : ماركرمي, كورماردوسر, مارآتشي, مارپلنگي,ماردستي , مارآبي,مارشتري,شترمار,يله مار, تيرمار,سوسن مار,افعي شاخدارايراني, افعي كوفي, قورباغه معمولي, وزغ سبز , لاك پشت مميزدارغربي.