دیده بان حقوق حیوانات ایران: سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای احیای شیر ایرانی توافقاتی با کشور هندوستان صورت گرفته است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، محمد جواد محمدی زاده، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: اکنون گونه شیر ایرانی فقط در هندوستان زندگی می کند و حتما باید در کشورمان احیا شود که با مسئولان مربوط در هندوستان گفتگو و توافقات اولیه صورت گرفته است و قرار است کارشناسان دو طرف، شرایط را بررسی کنند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در ادامه گفت: قرار است از زمان توافق با تهیه یک پیش نویس، پروتکل آن ظرف یک ماه به امضاء کمیسیون مشترک ایران و هند برسد و فکر می کنم ظرف ۱۵ روز آینده در تهران جلسه ای در این باره خواهیم داشت و بحث بازگشت شیر ایرانی در آنجا به امضاء برسد.
محمدی زاده تصریح کرد: البته آنها تقاضای تبادل یوزپلنگ ایرانی را داشتند اما نظر ما منفی بود زیرا در نظر داریم تبادلات خود را برای برخی از گونه هایی که به میزان انبوه داریم و در خطر انقراض نیستند، مانند آهوی ایرانی، انجام دهیم و آمادگی هم داریم از آنها بخریم. وی همچنین درباره برنامه های این سازمان برای احیای گونه های در حال انقراض نیز گفت: خوشبختانه در این بخش برنامه های خوبی اجرایی شده و به نتیجه رسیده است همانند برنامه احیای یوزپلنگ آسیایی که ایران تنها کشوری است که ادعا دارد این گونه را کاملا احیا کرده و به نتیجه رسانده است. محمدی زاده افزود: احیای گونه های دیگری هم متناسب با مناطق مختلف کشور در برنامه داریم همچون برنامه احیاء سمندر در لرستان که در خطر انقراض است و باید حمایت کنیم تا نسل این گونه های نادر منقرض نشود.