گروه بین الملل زیست نیوز، تاکنون سعی کرده اید تا با علف یا برگ نخل سبد ببافید؟ کمی مشکل به نظر می رسد و آموزش آن زمان می برد، این طور نیست؟ اکنون فرض کنید باید تنها با دهان خود و یک تکه علف کار سبد بافی را آغاز کنید. موضوع چالش برانگیزی است، اما برای "پرنده بافنده" فعالیتی روزمره و راحت محسوب می شود. بافنده ها، پرندگانی کوچک از خانواده سهره ها هستند. تعداد 57 گونه پرنده بافنده وجود دارند و همگی آنها سبک و راهبرد خاص خود برای ساختن لانه را دارند.

به طور معمول پرنده نر برای جلب توجه پرنده ماده وظیفه لانه بافی را بر عهده دارد. بسیاری از گونه های پرنده بافنده، لانه سازی را تنها با یک ساقه یا برگ آغاز می کنند، اما در نهایت سازه ای معجزه آسا را ارائه می کنند. لانه پرنده بافنده شبیه یک فلاسک برعکس بوده و ورودی آن که ممکن است شبیه یک لوله باشد، در قسمت پایین لانه قرار دارد. پرنده نر با آویزان شدن سر و ته از لانه هنگامی که مشغول آواز خواندن و نمایش بال*های خود است، سعی می کند تا نظر پرنده ماده را جلب کند.