دیده بان حقوق حیوانات: بر اساس مطالعه*ای جدید که بر روی انواع ماهی*ها انجام شده،*ماهی*های نقره*ای رنگ، ساردین*ها و شاه*ماهی*های کوچک از قدرت زیرپا گذاشتن قوانین فیزیکی برخوردارند و می*توانند بدن خود را در برابر دیدگان شکارچیان نامرئی کنند.
محققان دانشگاه بریستول می*گویند سطوح درخشان نور را دوقطبی می*کند، پدیده*ای که که عکاسان و ماهیگیران با استفاده از عینک*های آفتابی پلاریزه بر آن غلبه کرده و تشعشعات درخشان آزاردهنده را از میدان دید خود حذف می*کنند. با این*همه دانشمندان دریافتند که ماهی*های نقره*ای به شکلی زیرکانه این قانون انعکاس را زیرپا گذاشته*اند.
پوست بدن ماهی شامل چینشی چندلایه از کریستال*های ماده گوانین است. تا پیش از این تصور می*رفت پوست بدن ماهی می*تواند نور را در زمان بازتابیده شدن دوقطبی کند و به این شکل در میزان بازتابش افت ایجاد می*شود. اما به تازگی مشخص شده این اتفاقی نیست که همیشه رخ دهد.
محققان دریافته*اند که پوست ساردین*ها و شاه*ماهی*های کوچک شامل دو نوع کریستال گوانین است که هریک از ویژگی*های نوری متفاوتی برخوردارند اما ترکیب این دو ویژگی باعث می*شود پوست ماهی نور بازتابی را دوقطبی نساخته و شدت درخشندگی بازتابش نور حفظ شود.
بر اساس گزارش دیسکاوری، نتیجه این رویداد ایجاد تصوری خواهد بود که باعث می*شود ماهی در نظر شکارچیان نامرئی دیده شود. به گفته دانشمندان این گونه های خاص از ماهی در مسیر تکاملشان چنین ساختار چند*لایه*ای را به منظور پنهان کردن خود از دید شکارچیان به وجود آورده*اند. به این شکل ماهی*ها از تمامی زوایای دید به شدت نور را بازتاب خواهند داد و در نور محیط اقیانوس*ها ناپدید خواهند شد.