سودوکرومیس نئون (pseudochromis aldabraensis)


حداقل حجم تانک : 120 لیتر
مراقبت : آسان
خلق و خو : نیمه مهاجم
سازگار با ریف : بله
شرایط آب : 22-25° C، dKH 8-12، 8.1-8.4 pH برابر، SG 1.020-1.025
حداکثر اندازه : 10 سانتی متر
فرم رنگ : آبی، قرمز، زرد
رژیم غذایی : گوشتخوار
خانواده : Pseudochromidae

سودوکرومیس نئون به رنگ نارنجی زیبا با نوارهای نئون آبی در باله پشتی، پوشش آبشش و دم است
این ماهی ،ماهی بسیار محبوبی برای آکواریوم صخره ای میباشد
این ماهی ممکن است به میگوها و خرچنگها آسیب وارد کند
خانواده سودوکرومیسها با خوردن کرمهای بریستل (bristle worms) موجود بر روی سخره ها که از دشمنان مرجانها به شمار می آیند به سلامت مرجانها کمک میکند
سودوکرومیس نئون به هیچ عنوان طاقت هم خانواده خود را ندارد و شما نمیتوانید دو گونه از این خانواده را در کنار هم نگه دارید و با ماهیهای کوچکتر هم ممکن است حالت تهاجمی داشته باشد مخصوصاً اگر بعد از این ماهی به آکواریوم وارد شده باشند
تغذیه آنها در آکواریوم از سخت پوستان و کرمها و غذاهای آماده امکان پذیر است
برای نگهداری این ماهی به آکواریومی به حجم حداقل 120 لیتر با سنگ زنده فراوان برای تغذیه و مخفی شدن نیاز است
این ماهی به نئون خلیج هم معروف است و از بومیان خلیج همیشه فارس محسوب میشود