اکتشاف فسیل*های اخیر، این امکان را برای دانشمندان فراهم کرده تا تاریخچه تکامل این موجودات دوست داشتنی که از اجداد با قدرت پرواز خود تا زندگی در برخی از خشن*ترین مناطق آب و هوایی سیاره زمین در نیمکره جنوبی را شامل می شود، هرچه بهتر بازسازی کنند.

گروه بین الملل زیست نیوز، پنگوئن*های امروزی حاصل تکامل 60 میلیون ساله یکی از عجیب*ترین پرنده*های تمام دوران است. طی گزارشی که در ماه نوامبر در نشریه "ساینتیفیک امریکا" منتشر شده، "ایوان فوردیس" از دانشگاه اوتاگو نیوزیلند و "دنیل کسپکا" از دانشگاه ایالتی کالیفرنیای شمالی به این نکته اشاره داشته*اند که اکتشاف فسیل*های اخیر، این امکان را برای دانشمندان فراهم کرده تا تاریخچه تکامل این موجودات دوست داشتنی که از اجداد با قدرت پرواز خود تا زندگی در برخی از خشن*ترین مناطق آب و هوایی سیاره زمین در نیمکره جنوبی را شامل می شود، هرچه بهتر بازسازی کنند.
در ادامه برخی از گونه*های امروزی پنگوئن*ها را معرفی می کنیم که به رغم متنوع بودن، تنها بخش کوچکی از تنوع این پرندگان در گذشته را شکل داده*اند.

پنگوئن راک هوپر جنوبی
این پنگوئن در جزایر فالکلند و جنوب آرژانتین و شیلی زندگی می کند و شکل ظاهری صورت آن در نامگذاریش تاثیرگذار بوده است.


پنگوئن جنتو
این پنگوئن در شبه جزیره قطب جنوب و مناطق اطراف آن زندگی می کند. جنتو در میان گونه*های مختلف پنگوئن*ها عنوان سریعترین شناگر را به خود اختصاص داده و توانایی رسیدن به سرعت 35 کیلومتر در ساعت را دارد.


پنگوئن کوچک آبی
کوچکترین گونه پنگوئن با قد نزدیک به 30 سانتیمتر است. این پنگوئن در استرالیا و نیوزیلند زندگی می کند.


پنگوئن گالاپاکوس
این پنگوئن بومی جزایر گالاپاکوس بوده و تنها گونه*ای است که به طور طبیعی در شمال خط استوا زندگی می کند.


پنگوئن آدلای
این پنگوئن در امتداد ساحل قطب جنوب زندگی می کند. آنها هر ساله بین مکان تولید مثل و مکان تغذیه خود، مسافتی 13 هزار کیلومتری را مهاجرت می کنند.


پنگوئن ماژلانی
این پنگوئن در امتداد خطوط ساحلی آمریکای جنوبی زندگی می کند. کلنی*های لانه گذاری آنها می تواند شامل صدها هزار پنگوئن بشود.


پنگوئن چشم زرد
یکی از نادرترین گونه*های پنگوئن در جهان است. پنگوئن چشم زرد در نیوزیلند زندگی می کند و بنابر ارزیابی*های صورت گرفته، تنها 4 هزار عدد از آنها باقی مانده است.


پنگوئن پادشاه
این پنگوئن به طور عمده در جزایر اطراف قطب جنوب زندگی می کند. با قدی نزدیک به یک متر در حالت ایستاده، بزرگترین پنگوئن پس از پنگوئن امپراتور محسوب می شود.zistnews.com