گروه بین الملل زیست نیوز،"آئورورا رابسون" نه تنها یک هنرمند بلکه فعال محیط زیست نیز محسوب می شود. اخیرا وی با استفاده از قوطی ها و دیگر وسایل پلاستیکی دور انداخته شده و تکنیک برش پلاستیک، مجسمه های زیبایی را خلق کرده است. وی درآمد حاصل از فروش این مجسمه ها را برای احیای هرچه بهتر محیط زیست و افزایش آگاهی عمومی در زمینه موضوعات زیست محیطی صرف می کند.

افزایش آگاهی نسبت به زباله های پلاستیکی که بسیاری از آنها در نهایت وارد اقیانوس می شوند، از اهداف اصلی رابسون برای ساخت چنین مجسمه هایی بوده است.

وی این اقدام را فرصتی فوق العاده برای جلب توجه مردم درباره رفتار و ارتباط آنها با موادی که شاید در زندگی روزمره کمترین توجهی به آنها نمی شود، می داند.

در حقیقت، رابسون قصد دارد به درک بهتر مردم برای اتخاذ تصمیم های مثبت به عنوان یک مصرف کننده و کاهش استفاده از محصولات کم و یا حتی بی فایده کمک کند.