خیلج فارس در حد فاصل 26.60 درجه و 31 درجه شمالی و 48 درجه و 56.20 درجه طول شمال قرار دارد
طول سواحل ایرانی خلیج فارس از دریای عمان تا انتهای آن در خوزستان 805 کیلومتر است و عریض ترین نتقطه آن 322.5 کیلومتر است


منبع : آکواریم و اطلس ماهی های آب شور نوشته سید حامد موسوی و زینب مرادخانی