دیده بان حقوق حیوانات: دامپزشکی که عمل زایمان روی مادر این بره را انجام داده است در این خصوص اظهار داشت: این بره دارای دو تنه و چهار دست و چهار پا و یک سر بوده که دو تنه از ناحیه سینه به یکدیگر چسبیده بودند که به این ناهنجاری «پلی ملیا» به معنای نوزادی که اندام*های حرکتی آن بیش از حد نرمال است می*گویند.
به گزارش فارس دکتر محمد کجباف به عوامل بروز این ناهنجاری اشاره نمود و افزود: ناهنجاری*های ژنتیکی و ارثی، مصرف برخی داروها از قبیل ضدانگل*ها و دوز پایین برخی ضد التهاب*های استروئیدی در دوران یک سوم ابتدای آبستنی، مصرف برخی علوفه*ها مثل شبدر شیرین که دارای سطح بالایی از مواد مشابه هورمونی هستند، و بروز برخی بیماری*های تب*زا از جمله این عوامل است.
در سال*های گذشته تولید حیوانان عجیب*الخلقه در استان خوزستان افزایش یافته است و به این دلیل نیاز است در این باره بررسی*هایی انجام شود.