دکتر وحید چگینی در حاشیه مراسم آغاز بزرگترین گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس و تنگه هرمز و دریای عمان در جمع خبرنگاران افزود: این گشت از چند لحاظ حائز اهمیت است. طی این گشت مطالعات اقیانوس شناسی در 6 شاخه مختلف انجام شده و در برخی نقاط راهبردی دستگاههای ثابتی نصب کرده ایم که هر سه ماه یکبار اطلاعات اقیانوس شناسی را از آنها جمع آوری میکنیم.

به گفته وی، در این گشت برای اولین بار از 70 متخصص داخلی استفاده میشود و ایران تنها کشور منطقه به شمار میرود که قادر به انجام گشتی به چنین گستردگی با اتکا به نیروهای داخلی است.چگینی با اشاره به این که گشتی با چنین گستردگی در منطقه تنگه هرمز انجام نشده است، اظهار کرد: این گشت در محدوده تنگه هرمز 18 ماه به طول می انجامد.

وی در خصوص مطالعاتی که در این گشت انجام میشود، گفت: طی این گشت دریایی مطالعات شیمی دریا از قبیل بررسی ph، کدورت، اکسیژن محلول، کلروفیلA و همچنین بررسی رسوبات کف دریا، رسوبات زیر بستر دریا، موجودات دریا مثل انواع پلانکتون*ها، مطالعه پارامترهای هواشناسی دریا، محیط زیست دریا، فلزات کف دریا، موجودات زیردریایی و همچنین اجرای مدلهای عددی فرآیند فیزیکی دریا، بررسی تغییرات فصلی دما انجام میشود.

به نقل از ایسنا، دکتر حمید علیزاده، عضو هیات علمی موسسه ملی اقیانوس شناسی نیز در توضیحاتی درباره ی گشتهای تحقیقاتی اقیانوس شناسی موسسه گفت: از عمر گشت های تحقیقاتی که توسط موسسه انجام میشود، ده سال میگذرد. در طول این مدت تجهیزات دریایی مورد نیاز با حمایت وزارت علوم تهیه شده است. این گشتها در خلیج فارس، دریاهای عمان و خزر و برخی دریاچه های داخلی صورت میگیرند و از ایستگاه های بوشهر، بندرعباس، چابهار پشتیبانی میشوند.

به گفته وی،شناورهایی که در این گشتها مورد استفاده قرار میگیرند اغلب استیجاری هستند اما تجهیزات تحقیقاتی و اندازه گیری میدانی همه متعلق به موسسه ملی اقیانوس شناسی هستند که در طول ده سال گذشته در سطح استانداردهای جهانی به روز شدند.

وی خاطرنشان کرد: دو گشت تحقیقاتی در خلیج فارس و دریای خزر در چارچوب کمیته ی ملی اقیانوس شناسی و با همکاری برخی سازمان های عضو برگزار شده است ولی مهمترین تفاوت گشت بزرگ خلیج فارس و دریای عمان که از روز پنجشنبه رسما آغاز میشود نسبت به سایر گشتها پوشش جغرافیایی وسیعتر و گستره ی زمانی پیوسته و طولانیتر است.

وی تصریح کرد: طی 100 سال گذشته گشتهای زیادی در خلیج فارس و دریای عمان برگزار شده که برخی منطقه ای و با مشارکت ایران و برخی نیز از سوی کشورهای انگلیس و آمریکا برگزار شده است. در این گشت تحقیقاتی یکساله توان تخصصی و تجهیزات منحصرا ایرانی به کار گرفته میشود و در آن افراد داوطلب از دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی 6 رشته تخصصی هواشناسی دریایی، فیزیک دریا، شیمی دریا، زیست دریا، زمین شناسی دریا و محیط زیست دریایی را در تمام فصلهای سال مورد بررسی و آزمایش قرار میدهند.

علاوه بر این افراد شرکت کننده در گشت بر روی کشتی آموزشهای لازم را میبینند تا بتوانند توانمندیهای کشف شده شان را در محل کارشان نیز توسعه دهند
.
علیزاده تصریح کرد: این گشت تحقیقاتی تمرینی برای ورود تیمهای تحقیقاتی ما به دریاها و اقیانوسهای باز با کشتی اقیانوس پیمایی است که در حال حاضر در دست ساخت است. علاوه بر این خروجیهای علمی این گشت کاربردهای مهم اقتصادی خواهند داشت.

وی خاطرنشان کرد: هدف این گشت مانند سایر گشتهای تحقیقاتی دریایی منطقه ای، اثبات توان ایران در این حوزه و افزایش این توان و تخصص برای ایجاد مرکز منطقه ای اقیانوس شناسی غرب آسیاست.علیزاده تصریح کرد: در هر نوبت گشت حداقل 12 محقق روی شناور حضور دارند و محققان در گشتهای مختلف در طی سال تغییر خواهند کرد. به طور کلی حدود 50 محقق به طور مستقیم در فعالیتهای روی کشتی مشارکت دارند و 30 نفر هم پشتیبانیهای آزمایشگاهی در ستاد و ایستگاه های بوشهر، بندرعباس و چابهار را به عهده خواهند داشت.

وی گفت: از آنجا که کشتی ها وظایفی از قبل تعیین شده ای دارند یافتن و اجاره کردن کشتی که بتواند به طور مستمر در طول یکسال در اختیار طرح باشد، آسان نبود. با وجود این موسسه ملی اقیانوس شناسی توانست با رایزنی با نیروی دریایی ارتش کشتی نایبند را که قبلا تجربه پشتیبانی های پژوهشی را داشته برای انجام این گشت تحقیقاتی اجاره کند

منبع:زیست نیوز