دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل محیط زیست استان ایلام گفت: براساس آخرین داده*های آماری، هم اینک ۳۵٫۲ درصد از گونه پرندگان سرزمین ایران در محیط زیست ایلام زندگی می*کنند و طبق آخرین داده*های آماری، وجود آنها در خاستگاه*های استان به ثبت رسیده است.
“غلامحسین کاظمی در گفت*وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: در حال حاضر ۵۲۱ گونه پرنده در سطح زیستگاه*های کشور به ثبت رسیده است که از این تعداد ۱۳۸ گونه پرنده در محیط زیست استان ایلام زندگی می*کند.
وی با اشاره به این*که نسبت زندگی پستانداران استان ایلام در مقیاس ملی در کمترین سطح قرار دارد، افزود: از ۱۹۴ پستانداری که در زیستگاه*های مختلف کشور زندگی می*کنند ۳۷ گونه آن در ایلام دیده شده که این رقم قابل توجه است.
مدیر کل محیط زیست استان ایلام همچنین با اعلام آغاز سرشماری از گونه*های پرنده در زیستگاه*های ایلام، اظهار کرد: مشاهده آمارهای سال ۹۰، وجود ۱۳۸ گونه پرنده در محیط زیست ایلام را محرز کرده است.
کاظمی تاکید کرد: درپایان سرشماری سال ۹۱ که از ۱۵ آبان شروع شده و تا ۱۵ آذر ادامه خواهد یافت، تعداد گونه*های مختلف پرندگان مشخص خواهد شد.