وزغ پا بیلچه ای

نام فارسی : وزغ پا بیلچه ای

نام علمی: Pelobatidae Bloulenger

نام انگلیسی: The Spade Foot Toads
خصوصیات : زوائد عرضی مهره خاجی پهن شدن ، کمر بند سینه ای متحرک . فقط فک بالا دارای دندان / زبان بزرگ و در قسمت خلفی لب گرد . نوک انگشتان پهن نیستند. مردمک چشم عمودی و بیضوی .سه زیر خانواده با 12 جنس و 53 گونه شناخته شده که در آمریکای شمال ، مکزیک ، اروپا ،جنوب شرقی آسیا ، در جزایر فیلیپین ، هند و مالزی و جزایر سی شل پراکند ه اند . یک جنس در ایران وجود دارد . این زیر خانواده به وسیله مردمک چشم عمودی وجود دندان در فک فوقانی و فقدان دندان در فک تحتانی و مقعر بودن مهره ها از جلو پروسل مشخص می شود .تذکر : در بعضی از تقسیم بندیها خانواده های دوزیستان را در فوق خانواده ها قرار می دهند . در این تقسیم بندیPelobatidae در فوق خانواده Arcifera قرار می گیرد . در این فوق خانواده دو نیمه کمربند سینه ای (غرابیها و پیش غرابیها ) هم پوشانی دارند به طوری که سینه قابل اتساع است .


منبع: وبسایت کویرها و بیابانهای ایران