این ماهی نادر در سواحل جزایر "جلاباجوس" کشور اکوادور در آمریکای جنوبی یافت می شود.