ببر سوماترایی گونه ای در حال انقراض است. در حال حاضر تنها 250 عدد از این نوع حیوان وجود دارد در شرایطی که طی دهه 70 میلادی تعداد آنها بالغ بر 1000 عدد تخمین زده می شد.


منبع: زیست نیوز