دیده بان حقوق حیوانات: مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی از دستگیری باند صید و قاچاق پرندگان نادر شکاری در مشهدخبر داد.به گزارش روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی ؛ حمید جلالوندی مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت ؛ پس از دریافت گزارش مردمی و با تلاش شبانه روزی مامورین یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی یک باند صید و قاچاق پرندگان نادر شکاری که اقدام به صید غیر مجاز ۳ عدد بالابان نموده بودند قبل از اینکه موفق به خروج این سرمایه های ارزشمند طبیعی از استان شوند، دستگیر وبه مراجع ذیصلاح قضایی معرفی شدند.

بالابان گونه ای ارزشمند و نادر از خانواده بازهای شکاری است که در کنترل جمعیت جوندگان و خزندگان در زنجیره غذائی ،تعادل اکوسیستم طبیعی و حفظ مزارع و باغات کشاورزی نقش ارزشمندی ایفا میکند و متاسفانه بدلیل سودجوئی عده ای متجاوز به حریم طبیعت که اقدام به خروج میراثهای ارزشمند طبیعی کشور می نمایند در لیست پرندگان شکاری حمایت شده در خطر انقراض قرار دارد .
طبق مصوبه شورایعالی حفاظت محیط زیست ضرر و زیان هر بهله آن۱۲۰ میلیون ریال معین گردیده که متهمین می بایست علاوه بر مجازات کیفری مبلغ ۳۶۰ میلیون ریال نیز به عنوان ضرر وزیان وارده به محیط زیست پرداخت نمایند.